SỨ MỆNH

Đem lại những giá trị sáng tạo cho khán giả trên cả nước và thế giới

TẦM NHÌN

Trở thành hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện vững chắc và uy tín hàng đầu Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận tâm – Tận lực – Tận trung

MỤC TIÊU

Trở thành TOP 10 kênh Truyền thông 4.0 lớn nhất Việt Nam